Denna integritetspolicy beskriver hur Solsäkert: Allmänt hanterar dina personuppgifter


Vi värnar om din rätt till integritet och följer gällande dataskyddsförordningar för att skydda dina rättigheter. Vi vill säkerställa att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur den skyddas.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor angående användningen av dina personuppgifter.


Cookies

På vår webbplats, solsakert.nu, använder vi cookies för att samla in data. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Informationen som samlas in via cookies lagras av tekniska skäl och för att förbättra användarupplevelsen av våra tjänster. Cookies används även för att mäta webbplatstrafik, samla in statistik och för att förbättra våra tjänster.


Personuppgiftsansvar

Solsäkert: Allmänt är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter:Dumpervägen 10

146 50 Skogås

E-post: info@solsakert.nu


Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifter som vi får från dig: Personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, postnummer, ort.

Vi samlar in uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet och behåller personliga uppgifter tills dess att ändamålet är slutfört.

Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

Solsäkert: Allmänt samarbetar med olika leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners för våra projekt och tjänster. Det innebär att dessa parter kan behandla dina personuppgifter. Dessa parter agerar emellertid som personuppgiftsbiträden åt oss och behandlar dina personuppgifter endast enligt våra instruktioner.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES (Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), med samma nivå av dataskydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

  1. Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med behandlingen som var beroende av ditt samtycke och radera de personuppgifter som enbart behandlades med stöd av samtycket.

  2. Rätt till information: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem.

  3. Rätt till rättelse och radering: Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade, särskilt om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

  4. Rätt att invända och rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter, särskilt för direktmarknadsföring och när vi behandlar uppgifter med stöd av berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga.

Hoppas detta är användbart! Om du har ytterligare frågor eller behöver ytterligare anpassningar, är du välkommen att fråga.